Moje bláznivá múza

Veškeré postavy s výjimkou mých jsou majetkem J. K. Rowlingové. Pokud není uvedeno jinak, jsou obrázky a videa stažená z internetu, jsou majetkem svých autorů a já si na ně nečiním autorská ani jiná práva.

Soutěž s povídkou Hledáme

Tady jsou oba soutěžní obrázky. Záměrně jsou anonymní a v rámci zachování fair play prosím i autorky, aby se k nmi nehlásily a nežádaly své kamarády, obdivovatele, čtenáře, známé a kohokoli dalšího, aby sem zavítal a řikrát si kliknul ve prospěch jejich díla. Hlasovat bude možné minimáně dva týdny, spíš oněco déle s ohledem na sváteční návštěvníky.

Pro ty, co zvažovali, že by se zůčastnili a nakonec to neudělali, protože se báli kritiky, mysleli, že neumí kreslit, nestihli nic nakreslit atd., oznamuji, že výhledově chystám dvě soutěže v rámci povídky Opatrovník. Jedna bude zase spíš výtvarného rázu, takže si najděte pastelky a štětce, druhá bude literární, tak pomalu informujte své můzy, že budou potřeba. Dále chystám třetí soutěž zcela mimo povídky. Všehny tři soutěže budou vyhlášeny během června a budou trvat přes celé prázdniny. Pokud se sejde víc než pět příspěvků, zauvažuji o tom, že by mohli mít více kol.

Sevik 99

PS: Během víkendu bych mohla dopsat další kapitolu Opatrovníka, snad. Vím, že se s tím hrozně loudám, ale nějak nemám přes den čas psát, a když se k tomu v deset večer dostanu, tak už má můza dávno půlnoc. Poslední dobu je děsně líná.

PS2: Soutěž uzavřena. Hlasy sečteny k 18:55 dne 1.6.2010. Oběma zůčastněným gratuluji k vysokému zisku hlasů.

Zlato

Hledáníčko by Ten.jp

Tady máme vítězný obrázek od Ten, který vyhrál 685 hlasy ku 633. Autorce gratuluji a doufám, že se zúčastní i příště.

Stříbro

Hledáme - Olda.JPG

Na hezkém druhém místě se nám umístila hezká koláž od Oldy (pevně doufám, že se autorka nepodepsala s překlepem a nemá to být Olga), která podle vašich hlasů nejlépe vystihuje ducha povídky. Autorce garuluji a doufám, že se nenechá odradit a zúčastní se i příště.

Ahoj, pokud je tu ještě někdo kdo nehlasoval, tak ať tak rychle učiní. Hlasování bude ukončeno během soboty. Sevik

Víc se mi líbí (bez ohledu na povídku a cokoi ostatního) obrázek ...

číslo 1 (803)
 

číslo 2 (836)
 

Který obrázek podle vás nejvíc vysihuje obsah povídky a tudíž se lépe hodí jako její titulní obrázek?

číslo 1 (253)
 

číslo 2 (262)
 

Kterému obrázku přiřknete body za umělecký dojem?

číslo 1 (1058)
 

číslo 2 (918)
 

 
Nobody can escape his destiny.